Thông tin tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
01

CHUYÊN VIÊN QS

01 Văn phòng Hà Nội 31/05/2020
02

CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN

01 Văn phòng Hà Nội 31/05/2020
03

TỔ TRƯỞNG TỔ DỰ TOÁN

02 Văn phòng Hà Nội 30/05/2020
04

TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH

04 Văn phòng Hà Nội 24/06/2020
1
0919 03 77 99
Truy cập: 49323