Tiện ích nội khu: trung tâm văn hoá

2808-2020

Tiện ích văn hoá: Trung tâm văn hoá, nhà văn hoá

Trung tâm văn hoá khu đô thị Xuân Hoà
Trung tâm văn hoá khu đô thị Xuân Hoà

Trung tâm văn hoá Khu đô thị Điện Nước Xuân Hoà là đơn vị có chức năng tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật qua đó phổ biến, tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá xã hội của Đảng, Nhà nước, Thành phố đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp công tác cho các nhà văn hóa trong khu vực thành phố Phúc Yên nói chung và cư dân Khu đô thị Xuân Hoà nói riêng. Trung tâm văn hoá Xuân Hoà sẽ là nơi hưởng thụ, sáng tạo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

 

Ngoài ra trung tâm văn hoá trong Khu đô thị Xuân Hoà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào thực hiện mục tiêu “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.”

 

Tiện ích văn hoá: Nhà văn hoá, trung tâm văn hoá.

 

Thông tin liên hệ cập nhật tiện ích, giá bán Dự án Khu đô thị mới Xuân Hoà ngay chủ đầu tư: 0919037799 – Mr. Biên – Phòng kinh doanh Khu đô thị Điện Nước Xuân Hoà

Tin Liên Quan

0919 03 77 99
Truy cập: 47407