Hình ảnh thực trạng tiến độ thi công dự án bđs Khu đô thị mới Xuân Hoà ( Khu đô thị Điện Nước Xuân Hoà) do Cowaelmic làm chủ đầu tư.

Hình ảnh thực tế công trình nhà ở hiện tại, đã có cư dân về đây định cư sinh sống.

Đã có người dân đến định cư và sinh sống
Đã có người dân đến định cư và sinh sống
Đã có người dân đến định cư và sinh sống
Đã có người dân đến định cư và sinh sống
Đã có người dân đến định cư và sinh sống
Đã có người dân đến định cư và sinh sống
Đã có người dân vào ở Kdt mới Xuân Hoà
Đã có người dân vào ở Kdt mới Xuân Hoà

Tiện ích Vườn hoa trung tâm đang xây dựng và hoàn thiện:

Vườn hoa trung tâm Kdt mới Xuân Hoà
Vườn hoa trung tâm Kdt mới Xuân Hoà
Vườn hoa trung tâm Kdt mới Xuân Hoà gần hoàn thiện
Vườn hoa trung tâm Kdt mới Xuân Hoà gần hoàn thiện

 

Hệ thống giao thông rộng rải, thoải mái:

Khu đô thị mới Điện Nước Xuân Hoà
Khu đô thị mới Điện Nước Xuân Hoà nhìn từ trên xuống

0919 03 77 99
Truy cập: 49320