Vị trí dự án:

Khu đô thị mới Xuân Hoà, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.