Chủ đầu tư Xây Dựng Sài Gòn (SGCC) | đánh giá chủ đầu Xây Dựng Sài Gòn (SGCC)

Chủ đầu tư Xây Dựng Sài Gòn (SGCC) | đánh giá chủ đầu Xây Dựng Sài Gòn (SGCC), được chúng tôi chia sẻ trong bài bài viết này, Chủ đầu tư Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV được thành lập vào năm 1996 tại địa chỉ 18a Đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về chủ đầu tư Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV

Địa chỉ 18a Đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Năm thành lập 1996
Website saigoncons.com.vn
Tên thương mại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV

Địa chỉ chủ đầu tư Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV trên Google Maps

Địa chỉ: 18a Đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Đánh giá về chủ đầu tư Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV

Chủ đầu tư Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV là một trong những Chủ đầu tư uy tín tại Việt Nam.

Chủ đầu tư Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV có lừa đảo không?

Thông tin về Chủ đầu tư Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV lừa đảo hiện trên thị trường là không có, quý khách hàng yên tâm và sử dụng dịch vụ của Chủ đầu tư Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV nhé.

Tổng Công ty Xây Dựng Sài Gòn – Sageco là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 6211/QĐ-UB-KT ngày 31/12/1996 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định số 168/2003/QĐ-UB-KT ngày 10/09/2003 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh, quyết định sát nhập Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Thành Phố – CMC vào Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn – SAGECO và lấy tên là Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV.

Ngày 15/9/2006 của Ủy Ban nhân dân TP.HCM có Quyết định số: 4198/QĐ-UBND về  việc chuyển Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.

Thực hiện theo nghị định số 25/2010/ NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH Một thành viên, UBND đã có quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 31/07/2010 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con.

Chức năng hoạt động: xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; đầu tư dự án; tư vấn thiết kế, vật liệu xây dựng; xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ xây dựng; kinh doanh đa nghành.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *