Chủ đầu tư VRG | đánh giá chủ đầu VRG

Chủ đầu tư VRG | đánh giá chủ đầu VRG, được chúng tôi chia sẻ trong bài bài viết này, Chủ đầu tư Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam được thành lập vào năm 2006 tại địa chỉ 236bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về chủ đầu tư Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam

Địa chỉ 236bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Năm thành lập 2006
Website vnrubbergroup.com
Tên thương mại Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam

Địa chỉ chủ đầu tư Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam trên Google Maps

Địa chỉ: 236bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Đánh giá về chủ đầu tư Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam

Chủ đầu tư Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam là một trong những Chủ đầu tư uy tín tại Việt Nam.

Chủ đầu tư Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam có lừa đảo không?

Thông tin về Chủ đầu tư Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam lừa đảo hiện trên thị trường là không có, quý khách hàng yên tâm và sử dụng dịch vụ của Chủ đầu tư Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam nhé.

Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam được thành lập theo Quyết định 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 30 Tháng 10 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 249/2006/QĐ-TTg Về việc thành lập Công ty mẹ- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ngày 30 tháng 3 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 469/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và họat động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là tập đoàn đa sở hữu, trong đó Nhà nước sở hữu chi phối về vốn, trên cơ sở tổ chức lại Tổng Công ty Cao su Việt Nam.

Các công ty con của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam gồm: Các tổng công ty, các công ty con do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ; các công ty cổ phần do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; các công ty liên kết do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ; các đơn vị sự nghiệp có thu.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *