Chủ đầu tư Khahomex | đánh giá chủ đầu Khahomex

Chủ đầu tư Khahomex | đánh giá chủ đầu Khahomex, được chúng tôi chia sẻ trong bài bài viết này, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội được thành lập vào năm 1982 tại địa chỉ 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội

Địa chỉ 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh
Năm thành lập 1982
Website khahomex.com.vn
Tên thương mại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội

Địa chỉ chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội trên Google Maps

Địa chỉ: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh

Đánh giá về chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội là một trong những Chủ đầu tư uy tín tại Việt Nam.

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội có lừa đảo không?

Thông tin về Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội lừa đảo hiện trên thị trường là không có, quý khách hàng yên tâm và sử dụng dịch vụ của Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội nhé.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội trước đây là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 1982 với tên gọi là Công ty Cung Ứng Hàng xuất nhập khẩu Quận 4. Năm 1988 đổi tên là Liên Hiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Khánh Hội và từ năm 1990 đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội.

Sau hơn 1 năm thành lập theo hình thức công ty Cổ phần, Khahomex là doanh nghiệp thứ 18 được phép niêm yết trên thị trường chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 19/08/2002.

Cùng với sự chuyển hướng sang kinh doanh nhà đất, công ty đã và đang tiếp tục tái cấu trúc nguồn nhân lực và các nguồn khác nhau như vốn, tài sản để đáp ứng tốt nhất yêu cầu điều hành, tạo nên sức cạnh tranh và mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

 

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *