Chủ đầu tư IDICO | đánh giá chủ đầu IDICO

Chủ đầu tư IDICO | đánh giá chủ đầu IDICO, được chúng tôi chia sẻ trong bài bài viết này, Chủ đầu tư Tổng công ty IDICO được thành lập vào năm 2000 tại địa chỉ 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về chủ đầu tư Tổng công ty IDICO

Địa chỉ 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Năm thành lập 2000
Website idico.com.vn
Tên thương mại Tổng công ty IDICO

Địa chỉ chủ đầu tư Tổng công ty IDICO trên Google Maps

Địa chỉ: 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Đánh giá về chủ đầu tư Tổng công ty IDICO

Chủ đầu tư Tổng công ty IDICO là một trong những Chủ đầu tư uy tín tại Việt Nam.

Chủ đầu tư Tổng công ty IDICO có lừa đảo không?

Thông tin về Chủ đầu tư Tổng công ty IDICO lừa đảo hiện trên thị trường là không có, quý khách hàng yên tâm và sử dụng dịch vụ của Chủ đầu tư Tổng công ty IDICO nhé.

IDICO được thành lập tại Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD ngày 6/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nòng cốt để thành lập IDICO là Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Công ty Xây dựng dầu khí, Công ty Xây dựng Miền Tây là các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh phía Nam.

IDICO được thành lập nhằm tập trung, tích tụ các nguồn lực về tài chính, kỹ thuật, năng lực quản lý, thiết bị, v.v để đầu tư phát triển hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung; đầu tư phát triển các dự án giao thông, thủy lợi, thuỷ điện, sản xuất công nghiệp và phát triển nhà, v.v. Trong đó, đặc thù chính của Tổng công ty là đầu tư phát triển các khu công nghiệp. 

Để nâng cao năng lực và phát triển bền vững doanh nghiệp cũng như tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước với vai trò của một Tập đoàn kinh tế để thực hiện thành công định hướng của Chính phủ, IDICO đã và đang không ngừng kiện toàn, sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp, tích cực tham gia đầu tư phát triển các dự án, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên các tất cả lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *